Ochrana osobných údajov návštevníkov internetového obchodu

   Spoločnosť LUTON, spol. s r. o. kladie mimoriadny dôraz na bezpečnosť súkromia návštevníkov internetového obchodu http://obchod.luton.sk/.

   Zhromažďujeme len tie údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre spoľahlivé doručenie a fakturáciu objednaného tovaru používateľovi internetového obchodu. Údaje sú získavané od návštevníkov portálu dobrovoľne, vystavením ich objednávky.
Všetky údaje sú dôkladne zabezpečené proti zneužitiu neoprávnenou osobou. Prístup k údajom má len úzky okruh ľudí. Údaje neposkytujeme tretím osobám.

   Spoločnosť môže v prípade potreby použiť osobné údaje používateľov na skontaktovanie sa s nimi (e-mail, telefónne číslo).

   Údaje, ktoré nemajú charakter osobných údajov (otázky, názory) nie sú považované za osobné informácie používateľov a môžu byť zverejnené bez akýchkoľvek záväzkov voči používateľovi. Celé mená používateľov sú v týchto prípadoch nahrádzané ich iniciálami.

   Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné stránky a servery, na ktorých nemusia platiť tieto zásady ochrany osobných údajov.

Navrch stránky